Ki-Wi Server

Ki-Wi Server

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania treścią, planowania i obsługi zawartości ekranów, tabletów i kiosków interaktywnych.

Funkcje

Zdalna obsługa i planowanie treści oraz dźwięku, włącznie z zarządzaniem panelami cyfrowymi, tabletami i kioskami interaktywnymi, odbywa się za pośrednictwem Ki-Wi Servera i przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym urządzeniu (PC, MAC, tablet i inne).

 • screen1 Wybierz i zapisz media

  Wprowadź zdjęcia, filmy video, pliki dźwiękowe, animacje, strony internetowe i teksty. Z pomocą Ki-Wi Servera stwórz również komponenty wskazujące aktualną pogodę, wiadomości, napisy, datę i godzinę itp.

 • screen2 Stwórz playlisty

  Użytkownik może w prosty sposób uporządkowaćposzczególne media na playliście. Playlistę można również dzielić na foldery i przesyłać je zbiorowo na wszystkie panele. Ki-Wi Server daje możliwość podziału ekranu na kilka części, niezależnych pod względem treści i zarządzanych osobno.

 • screen3Zaplanuj projekcję

  Ki-Wi Serwer umożliwia skierowanie treści na odpowiednią grupę docelową i jej zaplanowanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Zapewnia on również zaawansowane, dynamiczne planowanie projekcji z dokładnością co do minuty. Co, kiedy, w jakich odstępach czasu, z jaką regularnością zostanie wyświetlone – to wszystko da się z łatwością zaplanować dla każdego panelu wizualizacyjnego z osobna.

 • screen4 Wybierz grupę docelową i prześlij treść

  Na Ki-Wi Serwerze wyświetlają się wszystkie panele cyfrowe i dowolne urządzenia wyjściowe. Od razu widać, czy ekran jest online czy offline, jaka treść jest aktualnie wyświetlana oraz kiedy ostatnio włączane było urządzenie. Na poszczególne panele można przesyłać dowolną treść, która zostanie wyświetlona w danym miejscu.

 • screen5 Zarządzaj odtwarzaczami

  Nieskomplikowane, zdalne zarządzanie i obsługa paneli cyfrowych, aktualizacja i dostosowanie treści.Opcja zatrzymania projekcji, ustawienia czasu automatycznego wyłączenia i ściszania projekcji.Dzięki funkcji zdalnego wyłączania lub restartowania panelu cyfrowego zaoszczędzisz czas i pieniądze na serwisie.

 • screen6 Analizuj

  Narzędzia analityczne umożliwiają interpretację uzyskanych danych. Pozyskiwanie danych z urządzeń interaktywnych (panele dotykowe), kamery, czytnika kodów kreskowych/kodów RFID, klawiatury, myszy i innych. Za pomocą kamery obserwować można, kto oglądał projekcję.

 • user-detailsUżytkownicy i interfejs użytkownika

  Z systemu korzystać może jednocześnie wielu użytkowników. Administrator organizacji może przyznawać uprawnienia na różnych poziomach pozostałym użytkownikom, którzy mają dostęp do obsługi Ki-Wi Servera. Interfejs Ki-Wi Servera jest dynamiczny, z naciskiem na prostotę użytkowania. System umożliwia również wygodną obsługę z telefonów komórkowych i tabletów.

Licencja

Funkcje Štart Profi
Playlisty Ano Ano
Filmy video, zdjęcia, animacje Ano Ano
Audio i muzyka w tle Ano Ano
Strony internetowe Ano Ano
Prezentacje PowerPoint Ano Ano
Adobe Acrobat (PDF) Ano Ano
Szablony Ano Ano
Aktywności odtwarzaczy Ano Ano
Regularne wyłączanie w ustalonym czasie Ano Ano
Zdalny restart urządzenia Ano Ano
Wsparcie komponentów internetowych Ano Ano
Katalogi i tagi Ne Ano
Stream (medium) Ne Ano
Kampanie Ne Ano
Transmisja TV/satelitarna Ne Ano
Transmisja z kamery zewnętrznej Ne Ano
Planowanie czasowe Ne Ano
Raporty Ne Ano

Wideo

  Daj się skontaktować - myśleć o tym razem!

  W górę