CzechAccelerator 2011-2014 nagrodził firmę Ki-Wi Digital tytułem najlepszej firmy projektu

019-1-720x479

Nagrodzono trzy najlepsze firmy w projekcie | 39 firm otrzymało wsparcie finansowe w ramach projektu o wartości prawie 900 000 euro | Trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu CzechAccelerator 2.0 w 2015 roku

Agencja CzechInvest 17.09.2014 zorganizowała w praskim inkubatorze Wayra konferencję finałową projektu CzechAccelerator 2011-2014. Konferencja z udziałem gości zagranicznych oceniła wsparcie innowacyjnych firm jako pomysł niezwykle efektywny. Firmy, które wzięły udział w konferencji uzyskały szereg cennych doświadczeń, a także wykorzystały okazję do zaprezentowania swoich projektów i produktów za granicą. Do najwyżej nagrodzonych firm w projekcie CzechAccelerator 2011-2014 należą Ki-Wi Digital, ImageMetry i Idea RS. CzechAccelerator 2011-2014 udzielił firmom wsparcia o całkowitej wartości niemal 900 000 euro. Na drugą połowę roku 2015 zaplanowany jest kolejny projekt, nawiązujący do poprzedniego, CzechAccelerator 2.0.

Na konferencji oceniono i nagrodzono wyniki projektu i sukcesy poszczególnych firm. Nagrodzone przedsiębiorstwa zawarły ponad 30 umów współpracy i partnerstwa, złożyły 10 wniosków o przyznanie patentu lub towarowego znaku ochronnego, założyły filie zagraniczne, wzięły udział i wygrały wiele prestiżowych zagranicznych konkursów, zwłaszcza w Ameryce i Singapurze, zdobywając niepowtarzalne doświadczenia, kontakty i feedback od profesjonalistów w swojej dziedzinie. „CzechAccelerator 2011-2014 oceniamy jako bardzo udany projekt, dzięki któremu udzielono konkretnej pomocy 39 firmom na rynku czeskim. Pomoc ta związana była głównie z ekspansją na niezwykle konkurencyjny rynek globalny”, stwierdził Ing. Ondřej Votruba, dyrektoragencji CzechInvest, dodając: „Mamy nadzieję, że równie udana będzie nowa edycja projektu CzechAccelerator 2.0, która powinna się rozpocząć w drugiej połowie 2015 roku. Agencja CzechInvest będzie nadal wspierać młode i obiecujące czeskie firmy.”

Kolejna edycja CzechAccelerator, w oparciu o reakcje zwrotne uczestników oraz doświadczenia zdobyte w trakcie czterech lat trwania konkursu, wprowadzi jednak kilka zasadniczych zmian i poprawek. Proces selekcji firm będzie wzbogacony o tzw. bootcamp, czyli kilkudniowe intensywne szkolenie z udziałem czeskich i zagranicznych ekspertów, które zapewni wybór najlepszych firm i przygotuje je do pobytu za granicą. „Ponownie wybierzemy się do USA i Singapuru, a jeśli chodzi o Europę, planujemy pobyt w Londynie”, zadeklarował s swojej prezentacji Luboš Matějka z działu wsparcia projektów inwestycyjnych. Agencja CzechInvest za pośrednictwem kolejnych projektów, seminariów, warsztatów i wydarzeń networkingowych, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości, będzie pomagać firmom startupowym i obiecującym młodym biznesmenom.

Projekty tego typu spotkały się z ogromnym poparciem krajowej i zagranicznej sceny startupowej.

O interesujących doświadczeniach firm, które wzięły udział w projekcie, wypowiadali się również przedstawiciele zagranicznych inkubatorów i innych instytucji, którzy współpracowali z projektem CzechAccelerator 2011–2014, jak choćby Alfredo Coppola, CEO inkubatora US MAC z Silicon Valley, czy Christa Bleyleben, dyrektorka firmy MassGlobal Partners. W ramach konferencji odbyła się również dyskusja na temat niezbędności akceleratorów i inkubatorów, w której udział wzięliLenka Kučerová z inkubatora Wayra, Jiří Beneš ze spółki inwestycyjnej 3TS Capital Partners i Jaroslav Gergič z firmy GoodData. Dyskutanci doszli do wniosku, że prezentacja sukcesów czeskich firm za granicą, np. sukcesu projektu Cognitive Security, jest niezwykle istotna. Dzięki temu firmy uzyskują międzynarodową renomę, a także możliwość zorientowania się na rynku zagranicznym i porównania swoich osiągnięć i doświadczeń z lokalną społecznością startupową.

Najlepsze firmy nagrodzone w projekcie CzechAccelerator 2011-2014

O své dojmy a zkušenosti se na konferenci podělili i samotní účastníci projektu, z nichž byly oceněny tři nejúspěšnější firmy.

Swymi wrażeniami i doświadczeniami podzielili się również uczestnicy projektu, z których nagrodzono trzy najlepsze firmy.

1. miejsce – Aplikacja dla seniorów OSCAR

„Bardzo cieszymy się z pierwszego miejsca, mamy ogromną chęć do pracy i dalszego rozwoju. Środowisko akceleratorów i inkubatorów jest bardzo motywujące, CzechAccelerator pomógł nam rozpocząć realizację naszych pomysłów, którą zdecydowanie chcemy kontynuować”, skomentowałTomáš Posker, menedżer do spraw innowacji Ki-Wi Digital s.r.o. Startup założony w Brnie działa dziś nie tylko w miejscu powstania, ale również w Pradze i w USA. Firma podbiła rynek aplikacji na tablety i smartfony dzięki aplikacji Oscar, przeznaczonej dla osób starszych i ich dzieci lub wnuków (zob. www.oscar-care.com). Aplikacja ta ma tysiące zadowolonych użytkowników, między innymi w USA.


2. miejsce – Analiza kryminologiczna fotografii cyfrowych

Drugie miejsce uzyskała praska firma ImageMetry s.r.o. (Verifeyed.com), która zgłosiła się do projektu CzechAccelerator 2011-2014 z aplikacją służącą do weryfikacji autentyczności obrazów cyfrowych. Spółka ta uzyskała kilka prestiżowych nagród (konkurs Next Idea, Česká hlava 2012). CzechAccelerator 2011-2014 pomógł jej w znalezieniu sposobu na komercjalizację swoich produktów. Dziś firma ta, oprócz filii w USA, ma kilka kluczowych partnerów handlowych i strategicznych. ImageMetry s.r.o. uzyskała zlecenia od dużych klientów korporacyjnych, zwłaszcza zaś banków i zakładów ubezpieczeniowych w Czechach, USA i Kanadzie.

3. miejsce – Rozwiązanie chmurowe do obliczeń statyki w budownictwie oraz analizy konstrukcji budowlanych

Na trzecim miejscu uplasowała się firma z Brna, IDEA RS s.r.o. (www.idea-rs.com), która tworzy i sprzedaje oprogramowanie służące do kalkulacji statyki oraz analizy konstrukcji budowlanych. Ten wyjątkowy produkt umożliwia architektom wykorzystanie oprogramowania w trybie online, z dowolnego miejsca. Dzięki udziałowi w projekcie CzechAccelerator 2011-2014 firma zawarła umowę współpracy z lokalnym partnerem z Singapuru i złożyła wniosek o patent. Mimo olbrzymiej konkurencji na rynku globalnym, osiąga sukcesy w całej Europie i Singapurze. Aktualnie firma rozważa wejście dużego inwestora.

Konferencja finałowa projektu odbyła się w inspirującym otoczeniu inkubatora Wayra na Placu Wacława w Pradze. Partnerem medialnym konferencji był serwer Lupa.cz. Konferencję prowadził dziennikarz Vojta Bednář, specjalizujący się w środowiskach startupowych.

Więcej informacji o konferencji, w tym poszczególne prezentacje, filmy i zdjęcia znajdziesz na stronie projektu www.czechaccelerator.cz oraz w mediach społecznościowych agencji CzechInvest.

Projekt CzechAccelerator już od czterech lat pomaga innowacyjnym firmom w uzyskaniu doświadczeń w prowadzeniu biznesu na zaawansowanych rynkach globalnych.

Źródło: CzechInvest

Powrót do aktualności

W górę